dr Zuzanna Molęda

Pokój 211A
e-mail: moleda@chem.uw.edu.pl

Telefon: +48 22 55 26 269

Konsultacje: poniedziałek 12.00-13.00

Zainteresowania naukowe:

  • Nowoczesne narzędzia chemii medycznej
  • Chemia bioorganiczna
  • Terapie schorzeń neurodegeneracyjnych

Dydaktyka:

Laboratorium Chemii Organicznej dla studentów Wydziału Biologii

Przykładowe tematy prac licencjackich:

  • Synteza pochodnej tetrahydroizochinoliny, będącej potencjalnym ligandem cholinoesteraz
  • „Target-guided synthesis” – nowoczesne narzędzie chemii medycznej
  • Fluorescencyjne znakowanie melatoniny przy użyciu reakcji „click”

Projekty:

„Butyrylocholinoesteraza jako matryca w syntezie własnych inhibitorów” – grant MINIATURA, Narodowe Centrum Nauki

Realizujemy projekt pilotażowy, mający na celu wykazanie, że butyrylocholinoesteraza, enzym pełniący ważną rolę w procesach neurodegeneracyjnych, jest w stanie syntetyzować własne inhibitory, wybierając z biblioteki bloków budulcowych pary tworzące najlepsze finalne ligandy.


 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!