dr hab. Piotr Roszkowski

pokój 229
e-mail: roszkowski@chem.uw.edu.pl
tel.: +48 22 55 26  276
Konsultacje: czwartek 13.00-14.00

Zainteresowania naukowe:

  • Enancjoselektywna synteza alkaloidów;
  • Asymetryczne przeniesienie wodoru i jego wykorzystanie do redukcji wiązań C=O i C=N ze szczególnym uwzględnieniem redukcji endocyklicznych wiązań C=N;
  • synteza substancji czynnych wykorzystywanych w produktach leczniczych;

Dydaktyka w bieżącym roku akademickim:

Chemia organiczna (laboratorium) dla Makrokierunku – Inżynieria Nanostruktur

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!