dr Anna Zawadzka

pokój 211A
e-mail: tel.: +48 22 55 26 269
konsultacje: poniedziałek 13.00-14.00; wtorek 13.00-14.00

 

Zainteresowania naukowe:

 • Synteza i badanie aktywności biologicznej tzw. „hybrid drugs” – potencjalnych inhibitorów cholinoesteraz
 • Stereoselektywna synteza związków naturalnych
 • Melatonina i jej metabolity

Dydaktyka:

Przykładowe tematy zrealizowanych prac licencjackich i magisterskich:

 • Opracowanie metody reakcji znakowania atomem fluoru wybranych molekuł o działaniu cholinomimetycznym.
 • Modyfikacje strukturalne pochodnej diazepinotetrahydroakrydyny i ich wpływ na aktywność biologiczną
 • Synteza i badania aktywności biologicznej heterodimerów takryny z 1- i 2-naftolem
 • Synteza i badania biologiczne heterodimerów – pochodnych takryny i tetrahydropiroloindolu
 • Badanie antyoksydacyjnych właściwości heterodimerów takryny i 7-fluorotakryny z melatoniną
 • Ewaluacja metod znakowania 11C i 18F pochodnej diazepinoakrydyny o właściwościach cholinomimetycznych
 • Synteza i badania biologiczne 6,8-dichloropodstawionych heterodimerów takryna-melatonina
 • Synteza i badanie typu inhibicji heterodimeru takryny i melatoniny
 • Synteza i badanie aktywnośći biologicznej heterodimerów serotoniny i fluoro-podstawionej takryny

Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich:

 • Wpływ długości łańcucha alkilowego na aktywność antyoksydacyjną heterodimeru takryny z pochodną melatoniny
 • Synteza pochodnej serotoniny i badanie jej wpływu na hamowanie agregacji β-amyloidu

Popularyzacja nauki:

 • Wykłady popularnonaukowe:
    • Co kryją zioła?
    • Znane i nieznane składniki roślin
    • Poszukiwanie nowych leków wśród związków naturalnych
 • Udział w projekcie Uniwersytet Młodego Chemika: w etapie szkolnym, etapie II (zaprojektowanie i przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych „Organiczna” oraz „Operacje Chemiczne”), a także w etapie III (realizacja indywidualnego projektu)
 • Koordynowanie i prowadzenie zajęć „Zagadka zaginionej molekuły” w warszawskiej edycji Festiwalu Nauki 2017, 2018, 2019
 • Prowadzenie zajęć laboratoryjnych (warsztatów naukowych) dla stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
 • i inne…

Projekty:

NCN Grant DEC-2011/03/B/ST5/01593: „Synteza i badania biologiczne nowych hybrydowych pochodnych takryny i melatoniny jako potencjalnych inhibitorów cholinoesteraz.” – kierownik grantu

UDA-POIG.01.03.02-00-086/12-00: „Ochrona międzynarodowej własności przemysłowej wynalazku: Nowe hybrydowe inhibitory cholinoesteraz” – kierownik projektu, więcej na stronie www.noweinhibitory.pl

Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego