Strona Opiekuna Roku

OPIEKUN II ROKU I STOPNIA w roku akademickim 2019/2020

Chemia oraz Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

dr Anna Zawadzka

Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Chemii Związków Naturalnych
Wydział Chemii UW, ul Pasteura 1
pok. 211A

tel: 22-55-26-269

e-mail: anzawopiekun@chem.uw.edu.pl

Godziny dyżurów: poniedziałek 14.00 – 15.00

 

Godziny dyżurów dotyczą również kontaktów telefonicznych! Poza wyznaczonymi godzinami proszę o kontakt e-mailowy.
W e-mailu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz informację o kierunku studiów (Chemia, ZMITP czy MISMaP).

Opiekun roku nie ma żadnych uprawnień do dokonywania zmian w USOSweb, takich jak zmiana grupy zajęciowej, dokonywanie zapisów na zajęcia, zwiększanie liczby miejsc w grupie, itd. W sprawach związanych z rejestracją na zajęcia poprzez USOSweb należy kontaktować się z dziekanatem studenckim Wydziału Chemii UW.

WAŻNE TERMINY

 

Plan letniej sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej 2018/19

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!