Przeglądasz: publikacje naukowe

Zawadzka A., Czarnocki Z. „Inhibitory cholinoesteraz w terapii choroby Alzheimera”, Wiadomości Chemiczne, 69, 9-10, 767-788 (2015) Roszkowski P., Malecki P, Maurin J.K.,…
Czytaj więcej
Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego