Zainteresowania naukowe

books with apples

  • Stereoselektywna synteza związków naturalnych i związków o znaczeniu farmakologicznym
  • Studia nad enencjoselektywną redukcją prochiralnych imin z użyciem procesu asymetrycznego przeniesienia wodoru. Poszukiwanie nowych katalizatorów i synteza nowych ligandów
  • Projektowanie, synteza i udział w badaniach biologicznych nowych pochodnych o działaniu neurostymulującym oraz inhibitorów cholinoesteraz
  • Badania strukturalne i spektroskopowe związków naturalnych izolowanych z roślin Catharanthus roseus i Withania somnifera
  • Absolutna synteza asymetryczna pod wpływem światła spolaryzowanego kołowo o wielkiej mocy
Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego