PROF. DR HAB. ZBIGNIEW CZARNOCKI

Prof. Zbigniew Czarnocki jest Kierownikiem Pracowni Chemii Związków Naturalnych od 1996 r.

O pracowni

Witamy w Pracowni Chemii Związków Naturalnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmujemy się głównie stereoselektywną syntezą organiczną zarówno pochodnych naturalnych, takich jak alkaloidy czy lignany, ale też innych związków heterocyklicznych o znaczeniu farmakologicznym. Prowadzimy też badania aktywności biologicznej otrzymanych związków.

Wybrane publikacje

Lisiecki K., Krawczyk K.K., Roszkowski P., Maurin J.K., Czarnocki Z., „Formal synthesis of (-)-podophyllotoxin through the photocyclization of an axially chiral 3,4-bisbenzylidene succinate amide ester - a flow photochemistry approach” Organic & Biomolecular Chemistry 14, 2, 460-469 (2015)

Zając D., Spolnik G., Roszkowski P., Danikiewicz W., Czarnocki Z., Pokorski M., „Metabolism of N-acylated-dopamine” PLOS ONE 9, 1, e85259, 1-6 (2014)

Zawadzka A., Łozińska I., Molęda Z., Panasiewicz M., Czarnocki Z., „Highly selective inhibition of butyrylcholinesterase by a novel melatonin–tacrine heterodimers” Journal of Pineal Research 54, 435-441 (2013)

Roszkowski P., Maurin J.K., Czarnocki Z. „First enantioselective synthesis of Aptazepine” Synthesis 44, 241–246 (2012)

Czarnocki S. J., Wojtasiewicz K., Jóźwiak A. P., Maurin J. K., Czarnocki Z., Drabowicz J. „Enantioselective synthesis of (+)-trypargine and (+)-crispine E” Tetrahedron 64, 3176-3182 (2008)

Szawkało J., Zawadzka A., Wojtasiewicz K., Leniewski A., Drabowicz J., Czarnocki Z., „First enantioselective synthesis of antitumor alkaloid (+)-crispine A and determination ot its enantiomeric purity by 1H NMR” Tetrahedron: Asymmetry 16, 3619-3621 (2005)

Zawadzka A., Leniewski A., Maurin J.K., Wojtasiewicz K., Siwicka A., Błachut D., Czarnocki Z., „Diastereoselective Synthesis of 1-Benzyltetrahydroisoquinoline Derivatives from Amino Acids by 1,4 Chirality Transfer” Eur. J. Org. Chem. 2443-2553 (2003)

Zawadzka A., Leniewski A., Maurin J.K., Wojtasiewicz K., Czarnocki Z., „Diastereoselective Synthesis of 1-Benzyltetrahydroisoquinoline Derivatives from Amino Acids via 1,4 Chirality Transfer. Part I” Organic Letters 3, 997-999 (2001)

Ziółkowski M., Czarnocki Z., „The Use of L-(+)-Tartaric Acid in the Enantioselective Synthesis of Isoquinoline Alkaloids” Tetrahedron Letters 41, 1963-1966 (2000)

Czarnocki Z., MacLean D.B., Szarek W.A., „Enantioselective Synthesis of Isoquinoline Alkaloids: Phenylethylisoquinoline and Aporphine Alkaloids” Can. J. Chem. 65, 2356 (1987)

Czarnocki Z., MacLean D.B., Szarek W.A., „(R)-Alkoxycarbonyl-1-formyl-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxyisoquinoline from D-Tartaric Acid. Synthesis of (S)-Homolaudanosine and (S)-2,3,9,10,11-Pentamethoxyhomoprotoberberine” J. Chem. Soc. Chem. Commun. 493, (1987)

Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego