Popularyzacja nauki

prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki:

 • 24.09.2014 – XVIII Festiwal Nauki na Wydziale Chemii UW, wykład „Chemofobia – chemiczny język nienawiści
 • czerwiec 2014 – wykład dla kandydatów na studia przyrodnicze na UW „Współczesna chemia – wyzwania i nadzieje

dr Joanna Szawkało:

 • opieka naukowa podczas Olimpiady Chemicznej (od 2005 roku)
 • opracowanie i prowadzenie warsztatów chemicznych na Wydziale Chemii UW w ramach Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (od 2009 roku)
 • 05.09.2014 – IV Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików, udział w pokazach doświadczeń: „Pokazu eksperymentów (chemiluminescencja)
 • 2014, 2015 – Festiwal Nauki na Wydziale Chemii UW, udział w pokazach doświadczeń: „Pokazy doświadczeń chemicznych”
 • 18-29.08.2014 – opracowanie i prowadzenie stażu wakacyjnego w ramach Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
 • 16.07.2015 – warsztaty laboratoryjne dla zdolnej młodzieży na Wydziale Chemii UW pt. „Analiza związków organicznych” w ramach Obozu naukowego Adamed SmartUP.
 • 14.05.2015 i 01.04.2016 – członek komisji Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego zorganizowanego przez Społeczne Gimnazjum Nr 4 im. W. Grabskiego STO.
 • 19.05.2016 – organizacja warsztatów laboratoryjnych dla grupy uczniów z CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie. Tematem zajęć była chromatografia kolumnowa i cienkowarstwowa.
 • 17.06.2016 – zajęcia laboratoryjne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Warszawie „Jak otrzymać tęczę”.
 • 18.06.2016 – organizacja zajęć warsztatowych w ramach obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Ochota „Zagadka zaginionej molekuły”.

dr Anna Zawadzka:

 • sierpień 2015 – zajęcia w ramach Indywidualnego Laboratorium Naukowego dla podopiecznych Fundacji „Przyszłość w Nauce”
 • wrzesień 2014 – wykład popularnonaukowy wygłoszony na IV Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików: „Poszukiwanie nowych leków wśród związków naturalnych” oraz warsztaty w laboratorium dotyczące syntezy i oczyszczania wybranego związku organicznego z wykorzystaniem różnych technik
 • wykład popularnonaukowy wygłoszony na Wydziale Chemii w ramach wykładów z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „Znane i nieznane składniki roślin”
 • grudzień 2014 – zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii dla uczniów 1-szych klas Gimnazjum im. Tadeusza Reytana: „Pokaz destylacji – prostej, azeotropowej, z parą wodną i pod zmniejszonym ciśnieniem”
 • zajęcia z pokazami na temat dwutlenku węgla dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu „Nauka jest ciekawa”, nad którym patronat pełni Wydział Chemii UW
 • 19.05.2016 –warsztaty laboratoryjne dla grupy uczniów z I i II klasy CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie. Tematem zajęć była chromatografia kolumnowa i cienkowarstwowa.
 • 18.06.2016 – organizacja zajęć warsztatowych w ramach obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Ochota „Zagadka zaginionej molekuły”.

dr Piotr Roszkowski:

 • 2014, 2015 – prowadzenie warsztatów chemicznych na Wydziale Chemii UW w ramach Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego