Badania

badania

Atropoizomeria jest rodzajem stereochemii będącej konsekwencją utrudnienia swobody obrotu wokół wiązania łączącego układy aromatyczne. Wykazują ją odpowiednio podstawione biaryle i związki analogiczne.…
Czytaj więcej

Utlenianie melatoniny tlenem singletowym (O2 (1Δg)) prowadzi do cyklicznej 3-hydroksymelatoniny 1. Otrzymaliśmy szereg analogów melatoniny z podstawnikami karbaminianowymi w miejscu grupy metoksylowej…
Czytaj więcej

Odkryliśmy, że proste aminokwasy można wykorzystać jako bardzo efektywne czynniki indukujące chiralność w diastereoselektywnych syntezach układów heterocyklicznych. Użyliśmy kondensacji typu Picteta-Spenglera do…
Czytaj więcej

Chemia związków naturalnych jest istotnym elementem naszej działalności naukowej. Prowadzimy badania w różnych działach tej fascynującej dziedziny wiedzy przyrodniczej. Badaliśmy między innymi…
Czytaj więcej
Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego