.

Grudzień 2015 roku

Stoją od lewej: dr hab. Jan K. Maurin, Justyna Niemirka, dr Dariusz Błachut, Paweł Halik, dr Piotr Roszkowski, mgr Krystyna Wojtasiewicz, mgr Kamil Lisiecki, Krzysztof Wiązecki, mgr inż. Karolina Kucharewicz, mgr Piotr Pomarański, Kinga Gałązka, mgr Iwona Łozińska, Mateusz Szulc, mgr Jakub Gromadzki, mgr Anna Kończyk

Siedzą od lewej: dr Anna Zawadzka, mgr Aleksandra Świerczyńska, prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki, dr Joanna Szawkało

Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego