Publikacja w czasopiśmie naukowym Organic and Biomolecular Chemistry

Nasz artykuł „Formal synthesis of (-)-podophyllotoxin through the photocyclization of an axially chiral 3,4-bisbenzylidene succinate amide ester – a flow photochemistry approach” został wyróżniony na okładce czasopisma Organic and Biomolecular Chemistry. Zapraszamy do lektury.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że opracowana przez nas reakcja fotocyklizacji w przepływie została opisana na portalu „Organic Chemistry Portal” jako metoda konstrukcji układów karbocyklicznych.

Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego