58 Zjazd Naukowy PTChem

„Synteza oraz badanie atropoizomerii w nowych pochodnych 3,4,5-trój-(2-metoksyfenylo)-2,6-lutydyny”, 58 Zjazd Naukowy PTChem, Gdańsk, 21-25.09.2015

Pomarński P., Czarnocki Z.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!