Conferences 2011-2014

Roszkowski P., Czarnocki Z., Synteza nowych chiralnych ligandów pochodnych (R)-(+)-limonenu i ich wykorzystanie w asymetrycznym przeniesieniu wodoru do ketonów i imin, VII Seminarium: Postępy w syntezie związków nieracemicznych, 15-18.10.2014, Świeradów Zdrój

Kucharewicz K., Dudkowska M., Ogrodnik M., Zawadzka A., Czarnocki Z., Sikora E., Melatonin and tacrine heterodimer -induced autophagy precedes cellular senescence of breast cancer MCF-7 cells, Computational Molecular Biology (second edition), 25-27.09.2014, Warszawa

Ważyńska M., Halik P., Pindral M., Panasiewicz M., Czarnocki Z., Zawadzka A., Synthesis and evaluation of substituted tacrine – melatonin heterodimers as cholinesterases inhibitors, VI Konwersatorium Chemii Medycznej, 18-20.09.2014, Lublin   – ustna prezentacja posteru oraz poster

Pindral M., Halik P., Panasiewicz M., Czarnocki Z., Zawadzka A., Tacrine and melatonin cyclic derivative heterodimers – synthesis and evaluation of biological activity, VI Konwersatorium Chemii Medycznej, 18-20.09.2014, Lublin

Halik P., Pindral M., Panasiewicz M., Czarnocki Z., Zawadzka  A.,Synthetic methods of PET radioparasympathomimetic agents, VI Konwersatorium Chemii Medycznej, 18-20.09.2014, Lublin

Pindral M., Halik P., Zawadzka A., Panasiewicz M., Czarnocki Z., Synteza i badanie właściwości biologicznych związków hybrydowych z fragmentem cyklicznej pochodnej melatoniny, 57 Zjazd PTChem i SITPChem, 14-18.09.2014, Częstochowa

Ważyńska M., Zawadzka A., Panasiewicz M., Czarnocki Z., Synteza i badanie aktywności biologicznej heterodimerów serotoniny i fluoro-podstawionej takryny, 57 Zjazd PTChem i SITPChem, 14-18.09.2014, Częstochowa

Halik P., Zawadzka A., Panasiewicz M., Czarnocki Z., Wpływ difluoro-podstawienia pierścienia takryny na aktywność biologiczną heterodimeru takryna-melatonina, 57 Zjazd PTChem i SITPChem, 14-18.09.2014, Częstochowa

Halik P., Pindral M., Zawadzka A., Panasiewicz M., Czarnocki Z.,Opracowanie metody reakcji znakowania atomem F wybranych molekuł o działaniu cholino mimetycznym, 57 Zjazd PTChem i SITPChem, 14-18.09.2014, Częstochowa

Kucharewicz K., Ogrodnik M., Dudkowska M., Zawadzka A., Czarnocki Z., Sikora E., Melatonin and tacrine hybrid evokes autophagy and senescence of breast cancer MCF-7 cells, The 1st Congress BIO 2014, 09-12.09.2014, Warszawa

Łozińska I., Zawadzka A., Panasiewicz M., Czarnocki Z., Multi-target-directed ligands (MTDLs) as potential drugs in Alzheimer disease – synthesis and biological evaluation of new inhibitors of cholinesterases, The 2014 Alzheimer’s Disease Congress, 23-25.06.2014, London, UK

Łozińska I., Zawadzka A., Panasiewicz M., Czarnocki Z., Multi-target-directed ligands (MTDLs) as potential drugs in Alzheimer disease – novel inhibitors of cholinesterases, XII National Seminar of PhD Students “Na pograniczu chemii I biologii”, 21-24.05.2014, Karpacz

Halik P., Pindral M., Czarnocki Z., Zawadzka A., Elaboration of the synthesis process of the melatonin cyclic derivatives with expected cholinomimetic activity, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014, Białystok

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!