Conferences

Conferences 2018

Roszkowski P., Lisiecki K., Pomarański P., Szawkało J., Krawczyk K., Czarnocki Z., „Recent results in the stereoselective synthesis of cyclolignans and atropisomeric arylpyridines” Chemistry Beyond Nature, Poznań, 21-22.06.2018 – invited lecture

Conferences 2017

Zawadzka A., „Karbaminianowe pochodne melatoniny jako ligandy wielofunkcyjne w leczeniu choroby Alzheimera” 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21.09.2017

Roszkowski P., Czarnocki Z., „Monoterpeny jako substraty do konstrukcji nowych chiralnych ligandów wykorzystywanych w asymetrycznym przeniesieniuwodoru” 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21.09.2017

Lisiecki K., Krawczyk K.K., Roszkowski P., Czarnocki Z., „Stereoselektywna synteza aldehydu podofilowego” 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21.09.2017

Pomarański P., Czarnocki Z., „Enancjoselektywna synteza atropoizomerycznych pochodnych naftylopirydyny” 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21.09.2017

Czarnocki Z., Lisiecki K., Krawczyk K. K., Roszkowski P., Maurin J. K., “Stereoselective Synthesis of (-)-Podophyllotoxin and Related Lignans”, 46th World Chemistry Congress, São Paulo, Brazil, 9-14.07. 2017

Lisiecki K., Krawczyk K. K., Roszkowski P., Czarnocki Z., „Stereoselektywna synteza podofilotoksyny z wykorzystaniem fotocyklizacji w warunkach przepływowych”, XIV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’17, Warszawa, 9.06.2017

Pomarański P., Czarnocki Z., „Enancjoselektywna synteza atropoizomerycznych pochodnych naftylopirydyny”, XIV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików „ChemSession”, Warszawa, 9.06.2017

Lisiecki K., Krawczyk K.K., Roszkowski P., Czarnocki Z. „Stereoselektywna synteza cyklolignanów z wykorzystaniem fotocyklizacji w warunkach przepływowych”, V Konferencja „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza”, Białystok, 9-11.06.2017

Pomarański P., Roszkowski P., Czarnocki Z. „Wykorzystanie reakcji Suzuki w stereokontrolowanej syntezie arylopirydyn” V Konferencja „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza”, Białystok, 9-11.06.2017

Roszkowski P., Czarnocki Z. „Monoterpeny jako substraty do konstrukcji nowych chiralnych ligandów wykorzystywanych w asymetrycznym przeniesieniu wodoru”, V Konferencja „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza”, Białystok, 9-11.06.2017

Lisiecki K., Krawczyk K. K., Roszkowski P., Czarnocki Z., „Formalna synteza podofilotoksyny z wykorzystaniem fotocyklizacji w warunkach przepływowych”, V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 11-12.05.2017

Pomarański P., Roszkowski P., Czarnocki Z. „Enancjoselektywna synteza atropoizomerycznych pochodnych naftylopirydyny”, Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 11-12.05.2017

Pomarański P., Czarnocki Z., „Enancjoselektywna synteza atropoizomerycznych pochodnych naftylopirydyny”, Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL, Wrocław, 1-2.04.2017

Lisiecki K., Krawczyk K. K., Roszkowski P., Czarnocki Z., „Formalna synteza podofilotoksyny z wykorzystaniem fotocyklizacji w warunkach przepływowych”, Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL, Wrocław, 1-2.04.2017

Roszkowski P., Błachut D., Krawczyk K., Szawkało J., Lisiecki K., Pomarański P., Maurin J.K., Czarnocki Z., „Recent progress in the stereoselective synthesis of heterocyclic compounds of pharmacological importance”, International Conference on Recent Trends of Chemical and Biological Science in Medicine, Natural Product and Drug Discovery, Berhampur University, Odisha, Indie, 03-05.03.2017

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!