Conferences 2002-2010

Roszkowski P., Maurin J.K., Czarnocki Z., Enancjoselektywna synteza aptazepinyPostępy w syntezie związków nieracemicznych, V Seminarium Sekcji Chemii Organicznej PTChem, 13-16.10.2010, Kudowa Zdrój

Szawkało J., Solecka J., Rajnisz A., Czarnocki Z., Regioselektywność reakcji tionowania cyklicznych imidów 53 Zjazd PTChem i SITPChem, 13-18.09.2010, Gliwice

Roszkowski P., Maurin J.K., Czarnocki Z., Enancjoselektywna synteza aptazepiny53 Zjazd PTChem i SITPChem, 13-18.09.2010, Gliwice

Madej D., Czarnocki Z., Synteza pochodnych kwasu 2,3-dibenzylidenobursztynowego i ich cyklizacja pod wpływem światła ultrafioletowego 53 Zjazd PTChem i SITPChem, 13-18.09.2010, Gliwice

Kalinowska I., Czarnocki Z., Zastosowanie estrów enoli w syntezie organicznej53 Zjazd PTChem i SITPChem, 13-18.09.2010, Gliwice

Deptuła T., Sikora E., Czarnocki Z., Bielak-Żmijewska A., Kurkumina: synteza, oczyszczanie, wpływ na proliferację komórek 53 Zjazd PTChem i SITPChem, 13-18.09.2010, Gliwice

Roszkowski P., Szawkało J., Maurin J.K., Czarnocki Z., Stereoselective Synthesis of Isoquinoline and b-Carboline Derivatives of Pharmacological Importance ESF-COST High-Level Research Conference, Natural Products Chemistry, Biology and Medicine 5-10 September 2010, Acquafredda di Maratea, Italy

Szawkało J., Roszkowski P., Czarnocki Z., Enantioselective synthesis of b-carboline and isoquinoline derivatives via the asymmetric transfer hydrogenationSymposium on Natural Products June 28th to July 1st 2010, Havana, Cuba

Molęda Z., Czarnocki Z., Inhibicja cholinoesteraz przez pochodne i analogi melatoniny Sympozjum pt. „Związki naturalne – ciekawe i przydatne”, 22 maja 2010, Warszawa

Żytek M., Molęda Z., Czarnocki Z., Synteza pochodnych melatoniny o strukturze tetrahydropiroloindolu Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej PTChem, 07-11.04.2010, Góry Sowie

Łozińska I., Zawadzka A., Czarnocki Z., Synteza karbaminianowej pochodnej serotoniny zawierającej układ takryny Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej PTChem, 07-11.04.2010, Góry Sowie

Krawczyk K., Czarnocki Z., The complex photochemistry of fulgides, fulgimides and fulgenates Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej PTChem, 07-11.04.2010, Góry Sowie

Kalinowska I., Czarnocki Z., Zastosowanie estrów enoli w syntezie organicznejWiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej PTChem, 07-11.04.2010, Góry Sowie

Dubiel A., Ruszkowska J., Czarnocki Z., Chemiczne transformacje windoliny – monoindolowego alkaloidu Catharanthus roseus (L.) G. Don Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej PTChem, 07-11.04.2010, Góry Sowie

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!