Conferences

Conferences 2019

Lisiecki K., Roszkowski P., Krawczyk K., Maurin J. K., Czarnocki Z.,
„Stereoselektywna synteza lignanów”, VI Konferencja „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza”, Białystok, 27-29.06.2019

Roszkowski P., Lisiecki K., Pomarański P., Szawkało J., Krawczyk K., Czarnocki Z.,
„Recent results in the stereoselective synthesis of cyclolignans and atropisomeric arylpyridines” International Conference on “Chemical and Biological Sciences in Drug Discovery – 2019”, Berhampur University, Odisha, Indie, 08-10.03.2019 – plenary lecture

Conferences 2018

Roszkowski, Z. Czarnocki,
„Monoterpeny jako substraty do konstrukcji chiralnych ligandów wykorzystywanych w asymetrycznej redukcji ketonów i imin”, IX Seminarium: Postępy w syntezie związków nieracemicznych, Karpacz, 17-20.10.2018 – komunikat ustny 30min.

Pomarański P., Czarnocki Z.,
“Zastosowanie kompleksów palladu do syntezy pochodnych aromatycznych o chiralności osiowej” IX Seminarium “Postępy w syntezie związków nieracemicznych” Karpacz, 17-20.10.2018 – wystąpienie ustne

Lisiecki K., Czarnocki Z.
“Fotocyklizacja chiralnych pochodnych kwasu 2,3-bisbenzylidenobursztynowego” IX Seminarium “Postępy w syntezie związków nieracemicznych” Karpacz, 17-20.10.2018

Roszkowski, Z. Czarnocki,
„Monoterpeny jako substraty do konstrukcji nowych chiralnych ligandów wykorzystywanych w asymetrycznej redukcji ketonów i imin”, 61 Zjazd Naukowy PTChem, Kraków, 17-21.09.2018 – komunikat ustny 15min.

Roszkowski P., Lisiecki K., Pomarański P., Szawkało J., Krawczyk K., Czarnocki Z., „Recent results in the stereoselective synthesis of cyclolignans and atropisomeric arylpyridines” Chemistry Beyond Nature, Poznań, 21-22.06.2018 – invited lecture

 

Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego