Conferences

Conferences 2015

Gwiazdoń M.,  Biesaga M., Lisiecki K., Czarnocki Z.,  “Badania metabolizmu kwasu chlorogenowego”,  IX Konferencja „Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej”, Warszawa, 22-23.10.2015

Zawadzka A., Halik P., Ważyńska M., Panasiewicz M., Czarnocki Z.,„Heterodimery takryny i melatoniny oraz produkty utleniania melatoniny jako inhibitory cholinoesteraz w terapii choroby Alzheimera”, 58 Zjazd Naukowy PTChem, Gdańsk, 21-25.09.2015

Pomarński P., Czarnocki Z., „Synteza oraz badanie atropoizomerii w nowych pochodnych 3,4,5-trój-(2-metoksyfenylo)-2,6-lutydyny”, 58 Zjazd Naukowy PTChem, Gdańsk, 21-25.09.2015

Lisiecki K., Czarnocki Z., „Diastereoselektywna, totalna synteza cyklolignanu stanowiącego prekursor związków o aktywnośći przeciwnowotworowej”, 58 Zjazd Naukowy PTChem, Gdańsk, 21-25.09.2015

Roszkowski P., Czarnocki Z., „Synteza i badanie zjawiska atropoizomerii wybranych pochodnych 4-amino-2,6-lutydyny”, 58 Zjazd Naukowy PTChem, Gdańsk, 21-25.09.2015

Czarnocki Z., Lisiecki K., Krawczyk K., Roszkowski P., „Formalna synteza podofilotoksyny z wykorzystaniem fotocyklizacji”, 58 Zjazd Naukowy PTChem, Gdańsk, 21-25.09.2015

Kucharewicz K., Dudkowska M. Zawadzka A., Czarnocki Z., Sikora E., “Impariment of autophagy flux by tacrine-melatonin heterodimer as an alternative anticancer therapy”, EMBO Young Scientists Forum, Warszawa, Polska, 2-3.07.2015

Zawadzka A., Halik P., Ważyńska M., Pindral M., Panasiewicz M., Czarnocki Z., “Synthesis of substituted tacrine – melatonin (or melatonin cyclic derivative) heterodimers. Comparison of their biological activity as cholinesterases inhibitors”, 16th Tetrahedron Symposium; Challenges in Bioorganic & Organic Chemistry, Belin, Niemcy, 16-19.06.2015

Lisiecki K., Czarnocki Z., „Diastereoselektywna, totalna synteza (7’R, 8’R)-3’,4’,5’-trimetoksy-4,5-metylenodioksy-9-okso-2,7’-cyklolign-7-en-9’-anu 9’-metylu – prekursora związków o aktywności przeciwnowotworowej, IV Konferencja „Związki biologicznie czynne – aktywność, struktura, synteza”, Białystok, 12–14.06.2015

Roszkowski P., Błachut D., Krawczyk K., Szawkało J., Lisiecki K., Pomarański P., Maurin J.K., Czarnocki Z., „Stereoselective synthesis of heterocyclic compounds of pharmacological importance”, International Conference on Innovative Applications of Chemistry in Pharmacology and Technology, Berhampur University, Odisha, Indie, 06-08.02.2015[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!